header

Marek Szarzyński – jest radcą prawnym, specjalistą w dziedzinie prawie konkurencji i prawa konsumenckiego, prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, działalności komunalnej, umów inwestycyjnych oraz prawa zobowiązań - ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie konsumenckim.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ. Był również stypendystą Uniwersytetu w Wiedniu w ramach programu „Schwerpunktzone” realizowanego przez Urząd Prezydenta Republiki Austrii.

W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Krakowie. Od 2014 współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych ACR (senior of counsel).

Uczestniczył w licznych seminariach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, m.in. organizowanych przez Bundeskartellamt, Verbraucherschutzverein z Niemiec, Stiftung Warentest, a także Departament of Justice i Federal Trade Commission USA oraz Europejski Instytut Prawa Administracyjnego.

Od lat prowadzi wykłady dla słuchaczy studiów podyplomowych, m. in. w ramach Podyplomowego Studium dla Sędziów oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN, studiów Doctor of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi również szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i w Warszawie z zakresu ochrony konkurencji i ochrony konsumentów.

Jest autorem komentarzy dla wydawnictwa LEXIS-NEXIS z zakresu ochrony konsumentów w branży turystycznej i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Siedziba Kancelarii:
ul. J. Supniewskiego 11, 31 - 527 Kraków
Tel. (12) 294 - 14 - 41, fax. (12) 294 - 14 - 46

Adres e-mail: marek@szarzynski.pl


Projekt i wykonanie - Margola.pl